Nejlepší historické knihy, které vás přenesou v čase

0
5588

Zajímáte se o dějiny lidstva, nenecháte si v televizi ujít jediný dokument a nedáte dopustit na knihy o historii? Ať už máte rádi příběhy z dávných časů, hledáte co nejvíce informací o největších bitvách a válečných konfliktech nebo dáváte přednost spíše literatuře z moderní doby, máme pro vás několik tipů na nejlepší historické knihy, s nimiž rozhodně nešlápnete vedle.

Templáři: fakta a mýty – Michael Haag

Před mnoha staletími templáři patřili mezi nejmocnější křesťanské rytířské řády, jejich úkolem bylo zajistit bezpečí pro zástupy evropských poutníků a zároveň se pasovali do role ochránců celého nově založeného Jeruzalémského království proti muslimským nepřátelům. Po stopách těchto Chudých rytířů Krista a Šalomounova chrámu i jejich neuvěřitelných osudů se můžete vydat společně s Michaelem Haagem v knize Templáři: fakta a mýty.

Kniha přináší stručný, ale informativní přehled o dějinách templářského řádu, postupně prochází mnoha staletími a informuje také o tom, co o Šalomounově chrámu říká Bible. Poté se vydává do římských, islámských či křižáckých dob, a nakonec zabrousí také ke konspiračním teoriím, které mají na svědomí alternativní historikové a romanopisci. Pokud vás vyprávění Michaela Haaga zaujme, můžete sáhnout také po knize s názvem Zkáza templářů, která vám přiblíží vzestup známého rytířského řádu i jeho pád.

Kladivo na čarodějnice – Václav Kaplický

Mezi nejoblíbenější knihy o historii, které jsou dodnes mezi čtenáři velice populární, rozhodně patří i kniha Václava Kaplického s názvem Kladivo na čarodějnice. Ta popisuje události z konce 17. století, kdy se odehrály monstrózní a naprosto hrůzostrašné čarodějnické procesy. V nich figurovaly mnohé osobnosti, jako byla například vraždící bestie jménem Boblig, šílený inkvizitor a jeho ochránci, kníže Liechtenstein a olomoucký biskup téhož příjmení.

Kaplický ve své knize líčí události, kdy Boblig fyzicky a psychicky zmasakroval, umučil, okradl o čest a majetek, a nakonec i zaživa upálil více než sto nevinných obětí. Tuto triumfující bestii však nikdo nezastavil, jelikož fanatismus a arogantní zvůle tehdejší moci vygenerovaly hrůzu a davovou hysterii, kdy se nikdo nikoho nebyl schopný před ostatními zastat. Kaplického sugestivní výpověď perfektně spojuje faktografickou přesnost s vypravěčským umem, který vás nenechá ani na chvilku v klidu.

Erebus: Příběh jedné lodi – Michael Palin

Kdo by nebyl zvědavý, jak v minulosti probíhaly objevné plavby, díky kterým zkušení námořníci nacházeli nové země, národy, suroviny i poklady? Jednou z prvních velkých průzkumných lodí, která byla známá jako veteránka z přelomových plaveb na kraj světa, se stala loď Jejího Veličenstva Erebus. Ta ovšem v roce 1848 zmizela v Antarktidě a její osud se stal pro všechny naprostou záhadou. Tedy pouze do chvíle, než byla roku 2014 objevena.

Osudy námořníků, kteří se na slavné lodi plavili, sleduje autor Michael Palin v knize Erebus: Příběh jedné lodi. Díky němu tak ožívá příběh majestátního plavidla, jež bylo kdysi symbolem úspěchu a postupného odkrývání bílých míst na světových mapách. Pokud vás zajímá, jak objevné výpravy v minulosti probíhaly, nenechte si tento populární román uniknout. Odhalí vám totiž vše od prvního vyplutí Erebu na širý oceán v roce 1826 přes jeho velkolepé výpravy až ke konečné zkáze v mrazivé Antarktidě.

Umění řezničiny – Lindsey Fitzharrisová

Jak mnozí z nás dobře vědí, nemocnice v 19. století představovaly spíše bránu smrti než klidné místo, kde se mohli pacienti uzdravit a načerpat novou sílu. Úmrtnost byla masivní, chirurgové pracovali bez anestezie a jejich nejcennější vlastností byla rychlost, s jakou prováděli jednotlivé operace za hrůzostrašného řevu pacientů, z něhož přihlížejícím tuhla krev v žilách. O tom, jak se tato scéna konečně začala měnit, vypráví Lindsey Fitzharrisová v knize pojmenované Umění řezničiny.

Dříve operační sál představoval divadlo s jevištěm, kde diváci lačně sledovali krvavou exhibici, kterou jim lékaři nabízeli. V letech 1860-1875 však vystoupil chirurg Joseph Lister s odvážným tvrzením, že původcem infekcí jsou ve skutečnosti bakterie. V kulisách viktoriánské Anglie musel za svůj názor tvrdě bojovat, ale jeho úsilí nakonec přeci jen vedlo k prosazení antisepse i sterilizace, čímž se navždy zapsal do dějin moderního lékařství.

Romanovci – Simon Sebag Montefiore

Mezi nejvýznamnější dynastie, které výrazně zasáhly do historie světa, se bezpochyby řadí Romanovci. Carové a carevny Ruska vždy představovali panovníky, s nimiž ostatní státy musely počítat, ačkoliv se někteří narodili se zábleskem geniality a jiní spíše s kapkou šílenství. Chcete se dozvědět, jak tito slavní vládcové neúprosně budovali své impérium? V tom případě sáhněte po knize Romanovci, kterou má na svědomí Simon Sebag Montefiore.

Tajuplný svět a neobyčejné osudy dynastie Romanovců můžete sledovat skrze velké momenty z jejich životů i důležité historické milníky. Připomenete si tak veškeré slavné panovníky, pro něž byla vláda nad Ruskem posvátným posláním i danajským darem. Nechybí zde osudy despoty a milovníka bujarých večírků Petra Velikého, posledního ruského cara Mikuláše II. nebo Kateřiny II., která je dodnes považována za největší ruskou carevnu a je známá také kvůli spoustě milostných avantýr.

Mengeleho děvče – Viola Stern Fischerová, Veronika Homolová Tóthová

„Každý večer, když myslím na své milované, kteří už nežijí, se ptám sama sebe: Jak jsi to mohla přežít? Sama nevím. Bylo to opravdu jen o štěstí a o náhodě.“ To jsou slova židovské Slovenky Violy Stern Fischerové, která byla svědkem nejhorších hrůz druhé světové války, přežila pokusy doktora Mengeleho, a nakonec se jí podařilo nacistům utéct. Její vyprávění přináší kniha Mengeleho děvče, kterou společně s Violou Stern Fischerovou zpracovala reportérka Veronika Homolová Tóthová.

Ačkoliv kruté válečné časy přinesly spoustu příběhů plných odvahy, statečnosti, laskavosti a sebeobětování, osudy Violy Stern Fischerové jsou přeci jen v něčem naprosto výjimečné. Nejen že v sobě tato žena našla odvahu k riskantnímu útěku, ale zároveň se postarala o to, aby chytili obávanou brutální dozorkyni z Birkenau. Po válce se navíc dokázala vzchopit, založila rodinu a rozhodla se vyprávět nejen o svých osudech, ale také předat dál příběhy lidí, kteří se jí v nejtěžších chvílích svého života svěřili.

Svědkové z továrny na smrt – kolektiv autorů

O hrůzách, které se děly za zdmi a ploty koncentračních táborů, vypráví také kniha Svědkové z továrny na smrt z pera Erica Friedlera, Barbary Siebertové a Andrease Kiliana. Představuje jeden z nejpůsobivějších historických titulů, který popisuje události druhé světové války. Sleduje totiž osudy zvláštního židovského oddílu, známého jako „sonderkommando“, jehož členové byli jedinými očitými svědky masového vraždění ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka.

Autorům této knihy se podařilo přimět členy sonderkommanda, kteří přežili, aby o nepopsatelných hrůzách vyprávěli. Z jejich autentických svědectví o tom, jak museli udržovat mašinerii smrti v chodu a provádět přípravy pro hromadné vraždy statisíců nevinných obětí, čtenářům dodnes tuhne krev v žilách. Ukazují totiž, že lidské zlo nezná žádných hranic.

Dva proti říši – Jiří Šulc

Dne 27. května 1942 byl v Praze spáchán atentát na SS-Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha. Jednalo se o reakci exilové vlády v Londýně na činy třetího nejvyššího nacistického představitele, který po nástupu do funkce říšského protektora nastolil vládu teroru proti domácímu obyvatelstvu a přinesl s sebou novou vlnu poprav. Odvážný plán společně provedli vysazení parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš, jejichž dvojčlenná skupina dostala název Antropoid.

Románová zpracování atentátu na říšského protektora pojmenované Dva proti říši má na svědomí Jiří Šulc, který svou knihu založil především na podrobném zkoumání historických pramenů a dostupné literatury. Díky tomu se autorovi podařilo detailně popsat scénu domácího odboje, výcvik parašutistů v Anglii, přípravu celého atentátu, ale i situaci po něm. Zároveň se nevyhýbá ani líčení soukromého života hrdinů a poskytuje tak realistický obraz tehdejšího života včetně vyšetřovacích postupů gestapa či málo známých historických skutečností.

Jeden den Ivana Děnisoviče – Alexandr Isajevič Solženicyn

Mezi nejlepší knihy o historii se dozajista řadí také román Alexandra Solženicyna s názvem Jeden den Ivana Děnisoviče, který se dnes řadí mezi naprostou literární klasiku. Jedná se o částečně autobiografickou novelu, jejíž název původně zněl Šč-854 – Jeden den jednoho mukla. Popisuje průběh jednoho obyčejného dne v pracovním táboře na Sibiři, jenž se odehrává během 50. let 20. století.

Postavu Ivana Děnisoviče vytvořil autor podle vojína Šuchova, s nímž bojoval za sovětsko-německé války, a také podle vlastních zkušeností z lágru, kde pracoval jako zedník. Když byl Ivan Děnisovič zajat německou armádou, podařilo se mu utéct, ale byl později odsouzen jako špión na 10 let v gulagu. I přes nesmírně tvrdý režim, nelidské zacházení a krutou zimu si však snaží zachovat svou lidskou tvář a raduje se i z toho nejmenšího. V závěru je ale i u něj vidět rezignace, když klesá pod břemenem, ale už neprotestuje a nenaříká.

Ku-klux-klan: Tady bydlí láska – Katarzyna Surmiak-Domańska

„Když se do bílé polevy dostane byť jen jedna kapička jiné barvy, už nikdy nebude sněhobílá. S lidmi je to stejné.“ Přesně tak učí královna Ku-klux-klanu malé děti, jak se správně připravuje vánoční dort. Zdá se vám šílené, že takové myšlenky jsou i ve 20. století stále živé a v rozkvětu? Jak je možné, že děsivé obrazy hořících pochodní a bílých hábitů nepochází ze středověku, ale jsou poselstvím dneška, zkoumá Katarzyna Surmiak-Domańska ve své knize Ku-klux-klan: Tady bydlí láska.

Autorka se vydala přímo na sjezd Ku-klux-klanu ve státě Arkansas, kde extremistickou organizaci mohla zblízka důkladně prozkoumat. Právě na tomto místě se totiž tato „bílá organizace“ před sto padesáti lety zrodila. Zde také vycházely pohlednice připomínající lynče Afroameričanů, a ačkoliv se to zdá absolutně neuvěřitelné, i dnes tu můžete potkat postavy s pochodněmi, které jsou zahalené do bílých kukel.

Černobyl – Sergei Plohky

Historii lidstva formovaly stejnou měrou úžasné a nečekané vynálezy, ale také příšerné katastrofy, které člověka navždy změnily. Mezi nejhrůznější tragédie poslední doby se bezpochyby řadí také výbuch černobylské jaderné elektrárny, jenž se stal námětem mnoha knih, dokumentů i veleúspěšného seriálu. Pokud i vás tato událost nepřestává udivovat a fascinovat, nenechte si ujít knihu s názvem Černobyl z pera historika Sergeie Plokhyho.

Detailní publikace komplexně popisuje, co se v dubnu 1986 v Černobylu odehrálo, ale zároveň přináší informace o historii sovětského jaderného výzkumu a nastiňuje, jaké chyby vedly k explozi čtvrtého reaktoru. Skvěle ilustruje zmatek technického personálu, chladnou reakci ze strany orgánů a jejich snahu udržet vše pod pokličkou, ale i neskutečné úsilí hasičů, kteří se za každou cenu snažili zvládnout požár vybuchlého bloku.

Poslední revoluce: Jak jsme žili (1985-1992) – Martin Komárek, Herbert Slavík

Slábnoucí diktatura, Sametová revoluce, první roky demokracie i rozdělení státu – popis všech těchto událostí a mnohých dalších zajímavých momentů najdete v knize s názvem Poslední revoluce: Jak jsme žili (1985-1992), která se soustředí na poměrně nedávné dějiny našeho národa. Na svědomí ji mají slavný vnitropolitický komentátor Martin Komárek a fotograf Herbert Slavík.

Jako syn významného protagonisty listopadových událostí měl Martin Komárek přístup k mnoha zákulisním informacím, o které se s čtenáři rozhodl podělit. Společně s Herbertem Slavíkem, který na konci osmdesátých let minulého století fotograficky dokumentoval realitu tehdejšího Československa pro zahraniční agentury, dal proto dohromady knihu, jež dokáže oslovit všechny generace. Jedná se totiž o jedinečnou výpověď obrazu a slova.

Další zajímavé tipy

Jelikož jsou historické události pro spisovatele vděčným námětem, najdete na pultech knihkupectví nepřeberné množství titulů, které se dějinám lidstva věnují. Pokud vás zajímá spíše vzdálenější historie, zaujmout by vás mohly třeba knihy Labutí píseň faraonů, Války samurajů, Paměti pařížských katů, Králové a královny nebo Dějiny národů.

Jestliže dáváte přednost literatuře z první a druhé světové války, i pro vás máme několik tipů. Zaujmout by vás mohly třeba knihy českého spisovatele Františka Emmerta, mezi něž patří tituly jako Českoslovenští legionáři nebo Češi ve wehrmachtu. Kruté okamžiky druhé světové války poté zobrazují třeba romány Je-li toto člověk, Tatér z Osvětimi, Osvětimský orchestr, Osvětimská ukolébavka, Ženy z bloku 10, Hitlerovy ukradené děti či Zadrátovaný svět.

Pokud jde o novodobou historii, nenechte si ujít třeba knihu Moderní české dějiny, která přináší ucelené obraz od éry mladočeské politiky až po vstup České republiky do Evropské unie. Co se týče zahraničních událostí, za pozornost jistě stojí také román Khaleda Hosseiniho s názvem Lovec draků, který mapuje strhující drama ze současného Afghánistánu.


Jelikož se to na pultech knihkupectví historickými tituly jen hemží, nemůžeme zde zdaleka popsat všechny. Určitě nám proto dejte vědět do komentářů, jakou další knihu by milovníci historických publikací rozhodně neměli minout!

Ohodnoťte článek

Newsletter

Nenechte si utéct naše novinky!

Přejete-li si dostávat naše knižní novinky, stačí vyplnit Váš email.

Souhlasím s podmínkami

PŘIDEJTE KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno