Nejlepší filozofické knihy, které vás přimějí k zamyšlení

0
8162

Pro mnohé z nás představují knížky hlavně způsob, jak si odpočinout od neustálého přemýšlení a uniknout každodenním starostem do fiktivního světa, kde není nutné řešit žádné složité problémy. Spousta lidí však prostřednictvím literatury hledá spíše cestu k duševnímu obohacení, a proto si naopak vybírají knihy plné nových témat k zamyšlení. Pokud i vy toužíte po něčem podobném, podívejte se na náš seznam zajímavých filozofických titulů, které oslovily čtenáře po celém světě.

Hovory k sobě – Marcus Aurelius

Marcus Aurelius, který byl římským císařem v letech 161-180, strávil velké množství času válčením a asi nejvíce se přiblížil typu krále-filozofa. Jeho nejslavnější knihou jsou Hovory k sobě, kde autor v duchu stoické filozofie připomíná důležitost spoléhání na sebe sama. Zároveň vyjadřuje také přesvědčení, že i když je v našem životě mnoho věcí předurčených, stále zbývá prostor pro velké změny.

Spíše než ucelená publikace jsou Hovory k sobě sbírkou rozvláčných osobních poznámek a úvah, jimiž se Marcus Aurelius zabýval ve chvíli, kdy řešil administrativní záležitosti nebo vedl vojenské výpravy. Napsal je pravděpodobně hlavně proto, aby si jejich čtením dodal odvahy a dokázal tak lépe snášet břímě vládnutí a s ním spojenou tíživou odpovědnost. Uvažuje zde tedy nejen o všednosti, nekultivovanosti a pomíjivosti všeho hmotného, ale zabývá se zároveň i úlohou člověka ve světě.

Dopisy psané stoikem – Lucius Annaeus Seneca

Dalším klasickým dílem na poli filozofie je kniha Dopisy psané stoikem, kterou Lucius Annaeus Seneca zpracoval již během let 63 a 64 našeho letopočtu. Římský stoický filosof, básník a politik se zde zamýšlí třeba nad tím, jaký je smysl života, v čem spočívá pravé štěstí nebo jak dosáhnout trvalé radosti, neohrožené mysli a moudrosti. Dotýká se ovšem také temnějších stránek našeho bytí a přemýšlí, jak správně žít i zemřít.

Na základní otázky lidské existence odpovídá Seneca prostřednictvím dopisů adresovaných svému příteli Luciliovi Iuniorovi. Vyhýbej se davu, usiluj o trvalý duševní klid, vypěstuj si nezávislost na vrtkavé a nevyzpytatelné Štěstěně a nikdy neustávej v sebezdokonalování. A samozřejmě pohrdej bohatstvím, slávou i smrtí. To jsou jen některá z mnoha doporučení, která autor čtenářům nabízí. Zároveň slibuje, že pokud se jimi budete řídit, stanete se opravdovým mudrcem a možná se vám podaří připodobnit se bohu.

Labyrint světa a ráj srdce – Jan Ámos Komenský

Nemůžeme samozřejmě zapomenout ani na starou českou klasiku. Román s názvem Labyrint světa a ráj srdce, který má na svědomí známý český myslitel a filozof Jan Ámos Komenský, se právem řadí mezi vrcholná díla barokní literatury. Původní verzi spisovatel dokončil již roku 1623, ale později se ke knize neustále vracel a doplňoval ji o další pasáže. Zatímco celá první část je inspirovaná starozákonní knihou Kazatel, druhá polovina čerpá spíše z Nového zákona a evangelií.

Hlavní téma, kterým se Komenský na stránkách svého spisu zabývá, je hledání nejzazšího smyslu lidského života, jeho práce a snažení. Autor se proto v první části vydává prozkoumat svět, který je alegoricky zobrazen jako město připomínající obrovský labyrint, a snaží se zjistit, jaké povolání by si měl vybrat. Doprovází ho přitom dva zkušení průvodci – Všezvěd Všudybud, který ztělesňuje lidskou zvědavost, a Mámení, symbol lidské pohodlnost a spoléhání se na pouhé domněnky.

Ačkoliv průvodci poutníka neustále přesvědčují, že svět je krásný a rozumně uspořádaný, vypravěč si je dobře vědom všech klamů, neřestí, intrik a bídy kolem sebe. Aby si mohl svobodně vybrat, kam se nakonec zařadí, postupně si prohlíží všechny jednotlivé stavy lidské společnosti. Ani Královna Moudrost mu však neposkytne potřebný smysl života, a proto nakonec hledá útočiště v úzkém vztahu s Kristem.

Walden aneb život v lesích – Henry David Thoreau

„Odešel jsem do lesů, protože jsem chtěl žít uvědoměle, postavit se čelem k základním skutečnostem života, a vyzkoumat, zda bych se mohl naučit to, čemu mě život má učit, a ne abych teprve až budu umírat, seznal, že jsem vůbec nežil.“ To jsou slova amerického filozofa Henryho Davida Thoreaua, která použil ve své nejznámější knize s názvem Walden aneb život v lesích, kde popisuje svůj experiment v prostém žití.

Thoreauova zpráva o dvouletém pobytu ve vlastnoručně postaveném srubu v lesích poblíž massachusettského Concordu se ihned po vydání v roce 1854 zapsala do dějin americké literatury a stala se tak trochu legendou. Představuje totiž jedinečný záznam úvah o ekonomické soběstačnosti, dobrovolné skromnosti a sepětí člověka a přírody jako základu životního stylu. A jelikož dílo neztrácí na aktuálnosti ani o sto padesát let později, právem dnes patří k nejlepším textům, které se zamýšlejí nad vztahem civilizace ke světu přírody.

Tak pravil Zarathustra – Friedrich Nietzsche

Mezi nejlepší filozofické knihy všech dob se jistě řadí také hlavní dílo významného německého filozofa Friedricha Nietzscheho s názvem Tak pravil Zarathustra. Jak samotný název napovídá, své myšlenky zde Nietzsche vkládá do úst perskému prorokovi Zarathustrovi a vyzývá čtenáře, aby se zřekli všeho, co dosud platilo za „svaté“ a „pravdivé“, ať už jde o filozofii, vědu, náboženství nebo třeba morálku.

Kniha dodnes nepřestává inspirovat, motivovat a provokovat, ale také pohoršovat nebo dokonce odpuzovat. Nietzsche zde totiž zdrcující kritice podrobil uznávané hodnoty a ideály, a to především ty, které přineslo světu křesťanství. Zároveň kacířský prohlašuje, že „Bůh je mrtev“. Autor ovšem představuje mnohem více než jen buřiče a provokativního diagnostika současné kultury. Řadí se totiž především mezi jasnozřivé myslitele a je i rafinovaným psychologem, s jehož odkazem se musí vyrovnat každý moderní filozof.

Umění milovat – Erich Fromm

Láska není stav, kterého může snadno dosáhnout každý, a to bez ohledu na to, jak je pro tento cit zralý. To alespoň tvrdí německý filozof, psycholog a sociolog Erich Fromm ve své slavné knize s názvem Umění milovat. Ve všech svých formách podle něj láska představuje základ tvořivé síly, aktivní péči o život i zodpovědnost za život a úctu k životu. Praktický prožitek lásky pak má pro člověka podobu čistě osobního zážitku, který může pociťovat pouze každý sám za sebe.

Nejvýznamnější odborné pojednání o lásce jako základním fenoménu lidského života představuje milostný cit jako schopnost nebo umění, které se člověk dokáže naučit a může ho také neustále rozvíjet. Takové umění je ovšem nemožné bez skutečné pokory, víry a kázně, ale také bez schopnosti milovat svého bližního. Místo toho je nutné překonat svůj vlastní narcisismus a snažit se vyvinout tvůrčí orientaci vůči světu i vůči sobě.

Atlasova vzpoura – Ayn Randová

Rozsáhlý, vlivný a velice kontroverzní filozofický román. Řeč je o knize s názvem Atlasova vzpoura, kterou má na svědomí ruská spisovatelka Ayn Randová. Ta se věnovala především filozofii a vypracovala vlastní směr zvaný objektivismus, k němuž patří také etický egoismus nebo racionální sledování vlastního zájmu. Ve své knize navíc využívá i netradiční prvky a postupy science-fiction, detektivky či milostné romance.

Děj Atlasovy vzpoury je zasazen do dystopické budoucnosti Spojených států, kde se prosazují socialistické tendence, regulace a daně. Celou knihu provází základní přenesená myšlenka – co se asi stane, když se Atlas, který na svých ramenou nese celý náš svět, rozhněvá a svět shodí? Co se bude dít, když vůdčí byznysmeni, vynálezci, vědci a umělci, kteří udržují náš svět v chodu, začnou stávkovat a přestanou se na něm podílet?

Cesta pokojného bojovníka – Dan Millman

Čtete rádi tituly z oblasti duševního růstu? Pak jistě znáte jméno Dan Millman. Tento muž zvítězil na Mistrovství světa ve skocích na trampolíně, spolukoučoval tým gymnastů na Univerzitě v Kalifornii a později pracoval také jako instruktor gymnastiky nebo profesor tělovýchovy. Je ovšem spojován i s hnutím za rozvoj lidského potenciálu a vytvořil třináct knih z oblasti duševního růstu, z nichž nejslavnější je určitě poloautobiografický román Cesta pokojného bojovníka.

A o čem tato kniha vypráví? Autor zde líčí příběh své vnitřní cesty, která započala jedné noci u benzínového čerpadla, kde se setkal se svým guruem, jehož pojmenoval Sokrates. Když si pak Millman jednou roztříští nohu při nehodě na motorce, Sokrates se stane jeho duchovním průvodcem a ukáže mu, jak se stát pokojným bojovníkem. Předností tohoto filozofického vyprávění o nesnadné cestě k nalezení sama sebe je především autenticky vyznívající snaha o zakotvení pomíjivého, každodenního života v hodnotách, jež trvají věčně.

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce – Robert Fulghum

„O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikdy nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel…“ Americký spisovatel, filozof a humanista Robert Fulghum se nebojí říkat věci, které sice dávno všichni víme, ale často to spíš vypadá, jako bychom na ně pozapomněli. A právě tyto základní pravdy sepsané v knize Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce přinesly autorovi fenomenální úspěch a oslovily miliony lidí po celém světě.

Fulghum ve své knize nabízí drobné příběhy, úvahy, zamyšlení a filozofické postřehy. Rozpomíná se na ty nejobyčejnější základy lidské společnosti a čerpá přitom ze svých každodenních zážitků, ale i všedních situací, z nichž dokáže vytěžit léčivé sdělení. Můžete si tak přečíst jeho zkušenosti z darování dárků a hraní dětských her, společně s ním potkáte souseda, který nechápe netečnost k plevelu, nebo se zamyslíte nad větami, které nemají konce a zabírají celý odstavec. Fulghum se nebojí odhalit své chyby a zastydět se za ně. Zároveň však bere život vážně, ale s humorem, což bychom měli umět všichni.

Mnich, který prodal své ferrari – Robin S. Sharma

Do více než čtyřiceti různých světových jazyků byla přeložena oblíbená kniha s názvem Mnich, který prodal své ferrari z pera kanadského spisovatele Robina S. Sharmy. Jedná se o známé klasické dílo s duchovní, psychologickou a filozofickou tematikou, které čtenářům přináší jak potěšení, tak i spoustu poznání.

Kniha vypráví příběh o slavném a bohatém právníkovi Julianu Mantlovi, který se ocitl na pokraji smrti, když jednoho dne v přeplněné soudní síni utrpěl infarkt. Jeho fyzický kolaps ovšem provází také duchovní krize, jež ho donutí hluboce se zamyslet nad neutěšeným stavem svého života a hledat odpovědi na nejdůležitější otázky lidského bytí. Proto se také vydává na putování do nedostupných indických končin obydlených prastarou východní kulturou, kde se postupně seznámí se starobylou moudrostí a filozofií, která ho naučí objevovat, kultivovat a ovládat skrytý potenciál svého vědomí, těla i ducha.

Moc přítomného okamžiku – Eckhart Tolle

Žít v přítomném okamžiku je podle německého spisovatele Eckharta Tolleho ta pravá cesta ke štěstí. Rozhodně totiž nemá cenu se trápit minulostí a vynakládat zbytečné úsilí vzhledem k budoucnu, když opravdový život se odehrává právě nyní a pouze teď s ním můžete něco udělat. Takové poznání poskytuje kniha s názvem Moc přítomného okamžiku, která vás naučí žít přítomností a otevřít se transformujícímu poznání.

Eckhart Tolle zároveň slibuje, že při čtení této knihy lidé učiní spoustu nových objevů. Můžete se zbavit duševní bolesti, dozvíte se, že jedním z klíčů k dosažení vnitřního klidu je vaše tělo, ticho a prostor kolem vás, zjistíte, že jednou z největších překážek na cestě k poznání jsou vaše partnerské vztahy, a zároveň pochopíte, že pokud se v nich budete chovat moudře, stane se z vás více milující člověk. V přítomném okamžiku naleznete své skutečné já a hlubokou vnitřní radost. A pouze tehdy si také uvědomíte, že už jste úplní a dokonalí.

Vyhořelá společnost – Byung-Chul Han

Máte zájem spíše o úvahy, které se zabývají současnou situací ve světě? Pak by vám neměla uniknout kniha s názvem Vyhořelá společnost, kterou má na svědomí německy píšící filozof korejského původu Byung-Chul Han. Ten totiž čtenářům nabízí pronikavou diagnózu naší doby, analyzuje celou řadu současných jevů a procesů a zároveň také zkoumá společnost výkonnosti, kde dnes podle něj všichni žijeme.

Ve své nejznámější knize Byung-Chul Han dále tvrdí, že každé historické období má svá typická onemocnění. Charakteristickými chorobami dneška jsou podle něj deprese, ADHD, hraniční porucha osobnosti nebo třeba syndrom vyhoření. A co víc, v dnešním čím dál více transparentním, zasíťovaném a globalizovaném světě, který je založený především na permanentní informační přesycenosti, neustálém obnažování a vystavování a univerzálním procesu směny a výměny, zároveň postupně vymizela veškerá jinakost. Lidé jsou podřízeni pouze sami sobě, ale zhroucení instance vnější nadvlády nevede ke svobodě, nýbrž ke splynutí svobody a nátlaku.

Další zajímavé tipy

Co se týče nejlepších filozofických knih, samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na takové klasiky, jako je Umění války sestavené legendárním čínským vojevůdcem jménem Sun-c´, nebo kniha Vladař z pera Niccolò Machiavelliho. Zajímavý náhled na lidskou přirozenost nabízí také Thomas Hobbes v díle Leviathan, kde zkoumá, na jakých základech spočívá politická moc.

Pokud hledáte spíše filozofický příběh, který vás hluboce zasáhne, můžete sáhnout třeba po knize s názvem Veronika se rozhodla zemřít z pera Paula Coela. Velice oblíbený je také román Léčba Schopenhauerem, který má na svědomí Irvin David Yalom, nebo povídka Jeana Giona pojmenovaná Muž, který sázel stromy. K jejímu napsání inspirovalo autora setkání s prostým, osaměle žijícím pastýřem ve vylidněné Provenci, který tiše a bez nároku na vděk den co den sázel v kopcích stromy.

Pro všechny, kteří se chtějí stát strůjci svého osudu a inspiraci hledají v literatuře, je zde třeba kniha s názvem Den, kdy jsem se naučil žít. Orientaci na vlastnění majetku zase podrobně zkoumá publikace Mít, nebo být? a titul pojmenovaný Nenasytnost vám naopak ukáže, jak je tato vlastnost nebezpečná pro náš duchovní život. Pokud ovšem hledáte obecnější poznatky o filozofii, jistě vás potěší populárně-naučný titul Filozofie pro chytré hlavy.


Nenašli jste v našem seznamu svou oblíbenou filozofickou knihu, kterou by měl podle vás každý znát? Napište nám o ní do komentářů!

Nejlepší filozofické knihy, které vás přimějí k zamyšlení
5 (100%) 2 hodnocení

Newsletter

Nenechte si utéct naše novinky!

Přejete-li si dostávat naše knižní novinky, stačí vyplnit Váš email.

Souhlasím s podmínkami

PŘIDEJTE KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno